КОЗАЄВА Наталія Михайлівна

Програма

Програма Кандидата на посаду голови відділення Нотаріальної палати в м. Києві.

Я, Козаєва Наталія Михайлівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу На посаді голови відділення НПУ в м. Києві планую надалі сприяти розвитку та захисту професії нотаріуса, втілюючи в життя основні принципи верховенства права, відстоювати  інтереси нотаріуса як самостійного неупередженого учасника цивільних правовідносин, який підпорядковується та підзвітний виключно законам України та Конституції.

Моя участь у самоврядуванні не самоціль, а можливість спілкування з однодумцями, можливість ділитися думками про професію, можливість захищати професію!

Вважаю, що громадське об’єднання повинно виражати та захищати інтереси всієї спільноти, яку воно об’єднує. А для цього керувати об’єднанням, бути його ідейним центром повинні люди, які мають високий професійний, інтелектуальний рівень, люди які зацікавлені особисто в вирішенні громадських проблем, люди які своїм авторитетом та вмінням працювати можуть відстояти точку зору всієї громади. Відчуваю в собі цей потенціал.

Ставлю перед собою завдання організувати роботу Відділення Нотаріальної палати України, як органу професійного самоврядування нотаріусів м. Києва, який виконуватиме в повному обсязі усі функції, передбачені Статутом НПУ.

Основні напрямки роботи Відділення НПУ в м. Києві:

 • публікувати усі рішення на своєму сайті в тому числі кошторис, надходження та видатки. Всі важливі події та новини відділення та НПУ, зміни до законодавства, роз’яснення повинні своєчасно відображатися на сайті відділення та створеному нами відкритому Telegram каналі «Відділення НПУ у м. Києві»;
 • налагодити тісну співпрацю з НПУ та МЮ з питань участі у проведенні експертиз законопроектів та нормативних документів з питань, пов’язаних з нотаріальною діяльністю, роботі постійних робочих груп та комісій, участі представників НПУ в Громадській раді при Міністерстві юстиції, делегування своїх представників до ВККН;
 • продовжувати захищати фізичних та юридичних осіб від незаконних дій або недбалості нотаріусів м. Києва;
 • продовжувати та розвивати створений нами YOUTUBE канал, який надає можливість спілкуватись та дискутувати з представниками різних галузей права, нотаріусами, проводити он-лайн трансляції заходів Відділення, що в свою чергу підіймає інтерес спільноти до нотаріату;
 • вести цілеспрямовану скоординовану інформаційну політику, направлену на культивування поваги до професії нотаріуса. Вимагати спростування недостовірних відомостей стосовно нотаріальної діяльності, вести постійну роз’яснювальну роботу з журналістами та ЗМІ направлену на об’єктивне інформування громадян про свою діяльність;
 • адмініструвати та підтримувати створену нами Базу проблемних об’єктів, мета якої попередження нотаріусів про шахрайство, застереження та інш.
 • продовжувати демократичну традицію об’єднання нотаріальної спільноти м. Києва шляхом передачі більшої кількості повноважень Відділення на місця, завдяки формуванню дієвих управлінських команд (осередків) нотаріусів у 10 районах м. Києва, з конкретними задачами та планами, що також забезпечить оперативне реагування на ситуації, які потребують правового втручання;
 • підтримувати спілкування між нотаріусами Києва та створену нами у 2020 році закриту групу Telegram «Нотаріуси Києва» для впровадження єдиної системи сповіщення та вжиття заходів термінового реагування, у разі настання надзвичайних обставин під час діяльності нотаріусів, з метою захисту їх порушених прав, свобод та законних інтересів, за допомогою залучення кращих фахівців у необхідних галузях (на конкурсній основі);
 • підтримувати налагоджену роботу та створену нами у 2020 році закриту групу Telegram «Архівна справа» для формування єдиної практики нотаріального діловодства, та продуктивного спілкування з співробітниками Київського нотаріального архіву;
 • активізація роботи щодо залучення до активного життя в самоврядуванні  молодих нотаріусів, сприяти формуванню ради молодих нотаріусів, розглядати молодих нотаріусів як головний стратегічний ресурс нотаріального самоврядування, сприяти просуванню стратегічного резерву, лідерів з числа молодих нотаріусів;
 • виконувати основні заходи Нотаріальної палати України щодо взаємодії та сприяння подальшій співпраці НПУ з Міністерством юстиції України та його територіальними органами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фіскальними, правоохоронними та іншими органами публічної влади;
 • зміцнювати взаємодію та співпрацю з регіональними Відділеннями НПУ, обмінюватись досвідом та ділитись здобутками самоврядування;
 • забезпечувати захисту порушених прав, свобод та законних інтересів кожного окремого нотаріуса та нотаріату в цілому, як силами самої НПУ, так і шляхом залучення кращих фахівців необхідної галузі;
 • подальше ініціювати професійні дискусій, семінари та лекції, напрацьовувати Відділенням НПУ у м. Києві пропозицій, законодавчих ініціатив задля лобіювання інтересів нотаріусів, шляхом формування та діяльності робочих груп по відповідних законопроектах, участі у проведенні експертиз законопроектів, участі у профільних комісіях міністерств;
 • проводити роботу з пошуку та подальшого залучення якомога більше нових спеціалістів у сфері нотаріату для участі в комісіях, різних робочих групах при НПУ, яким можна делегувати повноваження для лобіювання інтересів нотаріусів та спеціалістів, які зможуть принести найбільшу користь під час розробки нових законопроектів, внесення необхідних змін до вже діючих нормативно-правових актів;
 • будувати роботу на принципах прозорості, демократичності ті відкритості;

Ми повинні постійно об’єднувати свої зусилля задля захисту та підсилення прав, професійних гарантій нотаріусів в Україні, реформування української європейсько-орієнтованої юриспруденції, втілення фундаментальних принципів та положень системи нотаріату латинського типу.

Ефективність діяльності самоврядування залежить від масовості, згуртованості та організованості її членів, інформованості суспільства про її діяльність, взаємодії з представниками законодавчої та виконавчої влади, представниками медіаспільноти, професіоналізму та активності кожного окремого члена спільноти. Таке об’єднання здатне найефективніше представляти та захищати інтереси членів спільноти та дати відповіді на запити часу. 

Біографія
На головну